Baca Tafsir Ibnu Katsir Lengkap Juz 1 - Juz 30

- Posted in Islam by - Permalink

Tentang Tafsir Ibnu Katsir

Ismail bin Katsir (gelar lengkapnya Ismail bin Umar Al-Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al-Muhaddits Asy-Syafi'i) adalah seorang pemikir dan ulama Muslim. Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir. Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus, Suriah.

Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi'i. Ia juga berguru kepada Ibnu Taymiyyah di Damaskus, Suriah, dan kepada Ibnu al-Qayyim. Ia mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, Jamaluddin al-Mizzi, yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani.

Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.

Ibnu Katsir menulis tafsir Qur'an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan dalam dunia Islam. Di samping itu, ia juga menulis buku Fada'il Alquran (Keutamaan Alquran), berisi ringkasan sejarah Alquran.

Baca online Tafsir Ibnu Katsir lengkap 30 juz

Tafsir Qur'an ini dianggap sebagai ringkasan dari tafsir sebelumnya oleh al-Tabari, Tafsir al-Tabari. Hal ini terutama populer karena menggunakan hadits untuk menjelaskan setiap ayat dan bab dari Al-Qur'an.

Metode yang diginakan Ibnu Katsir dalam menafsirkan Al-Qur'an, yakni:

  1. Tafsir yang paling benar adalah tafsir Alquran dengan Alquran sendiri.

  2. Selanjutnya bila penafsiran Alquran dengan Alquran tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan dengan hadis Nabi Muhammad, sebab menurut Alquran sendiri Nabi Muhammad memang diperintahkan untuk menerangkan isi Alquran.

  3. Jika yang kedua tidak didapatkan, maka Alquran harus ditafsirkan oleh pendapat para sahabat karena merekalah orang yang paling mengetahui konteks sosial turunnya Alquran.

  4. Jika yang ketiga juga tidak didapatkan, maka pendapat dari para tabiin dapat diambil.

Baca Tafsir Ibnu Katsir Juz 1

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 2 – 2.AlBaqarah 142 - 2.AlBaqarah 252

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 3 – 2.AlBaqarah 253 - 3.Al Imran 92

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 4 – 3.AlImran 93. - 4.An Nisaa 23

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 5 – 4.AnNisaa 24. - 4.AnNisaa 147

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 6 – 4.AnNisaa 148 - 5.AlMa'idah 81

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 7 – 5.AlMa'idah 82. - 6.AlAn'am 110

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 8 – 6.AlAn'am 111. - 7.Al A'raf 87

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 9 – 7.Al A'raf 88. - 8.Al Anfal 40

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 10 – 8.AlAnfal 41. - 9.AtTauba 92

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 11 – 9.AtTauba 93. - 11.Hud 5

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 12 – 11.Hud 6. - 12.Yusuf 52

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 13 – 12.Yusuf 53. – 14.Ibrahim 52

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 14 – 15.AlHijr 1. – 16.AnNahl 128

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 15 – 17.Al Isra 1. - 18.Al Kahf 74

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 16 – 18.Al Kahf 75. – 20.Ta Ha 135

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 17 – 21.AlAnbiyaa 1. - 22.Al Hajj 78

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 18 – 23.AlMu'minun 1 - 25.AlFurqan 20

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 19 – 25.AlFurqan 21. - 27.AnNaml 55

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 20 – 27.AnNaml 56. - 29.AlAnkabut 45

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 21 – 29.AlAnkabut 46 - 33.Al Azhab 30

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 22 – 33.AlAzhab 31 - 36.Ya Sin 27

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 23 – 36.Ya Sin 28. - 39.AzZumar 31

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 24 – 39.AzZumar 32. - 41.Fussilat 46

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 25 – 41.Fussilat 47. - 45.AlJathiya 37

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 26 – 46.Al Ahqaf 1. - 51.Az Zariyat 30

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 27 – 51.AzZariyat 31. - 57.AlHadid 29

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 28 - 58.AlMujadila 1. - 66.AtTahrim 12

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 29 - 67.AlMulk 1. - 77.AlMursalat 50

Click Me untuk membaca Tafsir Ibnu Katsir Juz 30 - 78.AnNabaa 1. - 114.AnNas 6